top of page
pexels-andre-furtado-2916826.jpg

کمیته مشورتی شبکه تازه واردان

تازه وارد کانادا و ریج میدوز هستید؟

آیا می خواهید شنیده شوید ؟

آیا می خواهید به تازه واردانی مثل خودتان کمک کنید؟

آیا می خواهید تغییری ایجاد کنید ؟

</s></s>

کمیته مشاوره شبکه تازه وارد همچنین به عنوان NNAC شناخته می شود ، در حال حاضر از هفت نفر تشکیل شده است که برای مدت کمتر از پنج سال در کانادا مستقر شده اند. بسیاری از اعضای کمیته فقط کمتر از شش ماه اینجا بوده اند!
 
هدف آنها مشاوره دادن به ماپل ریج ، پیت میدوز ، شورای LIPs کتزی در مورد شکاف ها و موانعی است که تازه واردان با ورود به جامعه ما با آن روبرو هستند و کمک به راهنمایی ابتکارات استراتژیک ما. بدون این اعضای جدید اختصاص داده شده جامعه ، شورای ما این چشم انداز را نخواهد داشت که به دنبال نتایج مثبت برای همه تازه واردان در جوامع ما باشد.

درباره nnac

bottom of page