top of page

درباره ما

20210404_155125.jpg
French Books

تاریخ ما

مرکز آموزش و پشتیبانی خانواده پیشنهادی برای ایجاد مشارکت های محلی مهاجرت (LIPs) در Maple Ridge ، Pitt Meadows و Katzie ارائه داد و توسط بودجه مهاجران ، پناهندگان ، شهروندی کانادا (IRCC) برای تأیید اعتبار تأیید شد. LIP ها مشارکت های جامعه محور هستند تعامل محلی ارائه دهندگان خدمات با تازه واردان ، پشتیبانی از تحقیقات و هماهنگی سیستم مشترکی که از طریق خدمات و برنامه ها از تازه واردان استقبال می کند.

Youth Conference

هدف ما

هدف از LIP ها ارتقا collaboration همکاری ، هماهنگی و برنامه ریزی استراتژیک در سطح جامعه به منظور پرورش جوامع با استقبال بیشتر و فراگیر و بهبود نتایج حل و فصل و ادغام است.

 

هدف اصلی شورای مشارکت مهاجرت محلی Maple Ridge ، Pitt Meadows و Katzie ارائه راهنمایی و پشتیبانی با استفاده از تخصص ، مهارت ها و شبکه های آنها برای کمک به توسعه و اجرای فعالیت های برنامه ریزی شده تعیین شده توسط IRCC است.

 

ما اکنون در حال ورود به مرحله سوم در بودجه LIP هستیم که از سال 2020 تا 2025 انجام می شود و شامل ایجاد یک استراتژی حل و فصل محلی با شناسایی اولویت های اصلی برای جامعه است.

Youth Conference
Maple Leaf

چشم انداز ما

ما تصور می کنیم که Maple Ridge ، Pitt Meadows و Katzie جوامعی پر جنب و جوش ، استقبال و فراگیر باشند.

Image by William Zhang

اخلاق و ارزشهای ما

شورای مشارکت مهاجرت محلی Maple Ridge ، Pitt Meadows و Katzie متعهد می شوند که کار خود را با مقادیر زیر راهنمایی کنند:

 

 • توجه

 • همکاری

 • شامل

 • شفافیت

 • تعهد

 • تمامیت

 

برای دستیابی به این ارزشها ، شورا با اخلاق زیر موافقت می کند:

 

 • داشتن یک روند برنامه ریزی باز و فراگیر که بر اساس مهارت ها و تجربه جامعه بنا شده است.

 • اطمینان از اینکه کار شورای به جای منافع شخصی یا تجاری به نفع جامعه انجام می شود.

 • موافقت می کنیم که در تصمیماتی که اکثریت اعضای شورا پس از رای گیری اتخاذ کرده اند ، پیش برویم.

 • اطمینان از شفافیت در همه سطوح هنگام تصمیم گیری.

 • تشویق همه بخش ها برای درگیر شدن و به اشتراک گذاشتن ایده ها ، روندها و نیازهای تازه واردان در جامعه.

pexels-james-wheeler-1486974.jpg
bottom of page